Ändringar i tävlingsbestämmelser kap 4.

Fullständig text: ssf-kungorelse-2015-1.pdf

Sammanfattning:
Förtydligande om tävlingsledarens och starterns roll. Förtydligande om skyltar och signaler vid långlopp.

Tillägg rörande startplattform vid ryggsim. Viktigt att tårna på båda fötterna nuddar väggen eller tidtagningsplattan. Kontrolleras av tidtagaren. Vändningskontrollanten/tidtagaren ansvarar för att plattformen monteras innan start och tas bort efter start.

Ändring av reglerna i bröstsim. fjärilskicken efter start och vändning kan nu göras när som helst innan det första bentaget och inte bara i samband med ”dubbeldraget”.