Ändringar i tävlingsbestämmelser

Läs hela kungörelsen: ssf-kungorelse-2019-7.pdf

Ändring gällande bassängen. De yttersta banorna i bassänger med 10 banor får vara smalare än 2.5 meter för att kunna göra en bassäng 25 meter bred vilket behövs om den skall kunna simmas i på ”tvären”.

Förtydligande rörande bassängers längd.

Inga ändringar vanliga funktionärer behöver hantera.

Ändringar i tävlingsbestämmelser

Läs hela kungörelsen: ssf-kungorelse-2019-1.pdf

Sammanfattning:
Nationellt tillägg gällande mixade tävlingar för barn upp till 11 år. Vid föreningars egna inbjudningstävlingar får simmare av olika kön tävla i samma lopp om arrangören vill. Motsvarande ändring även vid mixade lagkapper med barn upp till 11 år.

Änringen gäller från 1 mars 2019.

Fortsätt läsa ”Ändringar i tävlingsbestämmelser”

Ändringar i tävlingsbestämmelser

Läs hela kungörelsen: ssf-kungorelse-2018-2.pdf

Sammanfattning
Ändring rörande formulering av Bröst- och Fjärilsim för att bättre harmonisera med internationella regler.

Ordet ”liksidig” ändras till ”samtidig”. Tolkningen bör dock vara densamma så simsättet i sig ändras inte.

Bröstsim:
Alla armrörelser ska vara samtidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.

Alla benrörelser ska vara samtidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.

Fjärilsim:
Båda armarna ska föras framåt samtidigt över vattenytan och föras bakåt samtidigt under vattenytan under hela loppet

Ändringar i tävlingsbestämmelser

Läs hela kungörelsen: ssf-kungorelse-2017-4.pdf

Sammanfattning
Många små ändringar, men bara en som egentligen berör hur simningen genomförs. Det gäller Medley där simmaren i frisim får lämna väggen i ryggläge men måste vara i bröstläge innan första ben- eller armtag.

Övriga ändringar rör arrangemanget och språkliga förbättringar.

Ändringar i tävlingsbestämmelser

SSF kungörelse: ssf-kungorelse-2016-4.pdf

Sammanfattning:

Nytt nationellt tillägg rörande möjligheten att simma två simmare på samma bana i 400, 800 och 1500m lopp på samma sätt som tidigare i Masters. Anledningen är att fler simmare skall få möjlighet att tävla på dessa distanser. Självklart skall de tävla på lika villkor och med separat tidtagning och skyltvisning på 800 och 1500m.

Ändringar i tävlingsbestämmelser kap 4.

Fullständig text: ssf-kungorelse-2015-1.pdf

Sammanfattning:
Förtydligande om tävlingsledarens och starterns roll. Förtydligande om skyltar och signaler vid långlopp.

Tillägg rörande startplattform vid ryggsim. Viktigt att tårna på båda fötterna nuddar väggen eller tidtagningsplattan. Kontrolleras av tidtagaren. Vändningskontrollanten/tidtagaren ansvarar för att plattformen monteras innan start och tas bort efter start.

Ändring av reglerna i bröstsim. fjärilskicken efter start och vändning kan nu göras när som helst innan det första bentaget och inte bara i samband med ”dubbeldraget”.