Ändringar i tävlingsbestämmelser

Läs hela kungörelsen: ssf-kungorelse-2018-2.pdf

Sammanfattning
Ändring rörande formulering av Bröst- och Fjärilsim för att bättre harmonisera med internationella regler.

Ordet ”liksidig” ändras till ”samtidig”. Tolkningen bör dock vara densamma så simsättet i sig ändras inte.

Bröstsim:
Alla armrörelser ska vara samtidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.

Alla benrörelser ska vara samtidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.

Fjärilsim:
Båda armarna ska föras framåt samtidigt över vattenytan och föras bakåt samtidigt under vattenytan under hela loppet