Ändringar i tävlingsbestämmelser

Läs hela kungörelsen: ssf-kungorelse-2019-1.pdf

Sammanfattning:
Nationellt tillägg gällande mixade tävlingar för barn upp till 11 år. Vid föreningars egna inbjudningstävlingar får simmare av olika kön tävla i samma lopp om arrangören vill. Motsvarande ändring även vid mixade lagkapper med barn upp till 11 år.

Änringen gäller från 1 mars 2019.

Ny text, ändringen är kursiverad:

410 Loppet
410.1 I varje individuellt lopp får bara simmare av samma kön delta.

Nationellt tillägg:
Dock får olika kön delta i samma individuella lopp vid föreningars egna inbjudningstävlingar i grenar med åldersgräns högst 11 år under kalenderåret.
——–
410.10 Varje lag i lagsimning ska bestå av fyra simmare. Mixad lagsimning är tillåten, ett sådant lag ska bestå av två herrar och två damer. Sträcktider uppnådda i en mixad lagsimning kan inte användas som rekord- eller anmälningstider.

Nationellt tillägg:
Dock får sträcktid, noterad på startsträckan, användas som rekord- eller anmälningstid om den är uppnådd vid föreningars egna inbjudningstävlingar i grenar med åldersgräns