Ändringar i tävlingsbestämmelser

Läs hela kungörelsen: ssf-kungorelse-2019-7.pdf

Ändring gällande bassängen. De yttersta banorna i bassänger med 10 banor får vara smalare än 2.5 meter för att kunna göra en bassäng 25 meter bred vilket behövs om den skall kunna simmas i på ”tvären”.

Förtydligande rörande bassängers längd.

Inga ändringar vanliga funktionärer behöver hantera.